Prostory bývalé Restaurace Sokolovna v současné době připravujeme na nové využití.

Pro více informací sledjte naše stránky.